Hem

Services
Web hosting
E-mail services
Domain registration
Forms
Place order
Subscriber service
Feedback
Company info
Main page

Jämförelse - olika anslutningsformer [Start]
Teknik Bostads-
typ
Media Hastighet
vid

sändning
Hastighet
vid
mottagning
Snitt-   *2
hastighet

i praktiken
PLUS / MINUS
Modem Alla Befintlig teleanslutning (koppartråd) 33Kbps 56Kbps 50Kbps
+ Billigt i inköp
+ Kan användas
av alla
Minutkostnad för användning kan
bli dyrt
Långsamt
ISDN Större
tätorter
Befintlig teleanslutning (koppartråd) 64/128
Kbps
64/128
kbps
50 – 100 Kbps
+ Relativt billigt i
inköp
Minutkostnad för användning kan
bli dyr
Utbyggnad
avstannat,
endast kund i
befintliga större
tätorter kan
ansluta.
Relativt
långsamt
ADSL *1 Alla Befintlig teleanslutning (koppartråd) 1mbps 8 Mbps 1-6mbps
+ Hög hastighet
+ Ej beroende av
hyresvärd
Olika sändnings
& mottagnings-
hastigheter
Avstånd till
telestation får ej
överskrida 4km
Finns ej
tillgängligt
överallt
Kabel-
TV
Inom
tätort
Kabel-TV
nät
100kbps -
2 mbps
500Kbps - 10Mbps 0.5 –
2Mbps
+ Hög Hastighet
Beroende av hyresvärd
Olika sändnings
& mottagnings-
hastigheter
Trådlöst nät Tätort och
viss gles-

bygd
Radiolänk 1 - 11 mbps 1 - 11
mbps
0.5 –
2Mbps
+ Relativt billig
+ Stor potential i
framtiden inte
minst i glesbygd
+ Ej beroende av
hyresvärd
- Kräver fri sikt till
antenn vid större
avstånd
Lokalt nätverk
samt fiber
ethernet
Hyres-
fastig-

heter
TP-kabel
Nyinstallation
10 –
100 Mbps
10 – 100 Mbps 0.5 –
6Mbps
+ Hög hastighet
+ Klarar framtida
uppgraderingar
- Endast aktuellt i
hyresfastighet
- Beroende av hyresvärd
- Oftast måste alla
använda samma
Internetleverantör
Dpl
(Modem för elnät)
Tätort Befintligt
elnät
1 Mbps 1 Mbps 0,5 – 1 Mbps
+ Relativt hög
hastighet
+ Kan bli billigt att
ansluta
- Avstånd till transformator får ej överskrida 300m
- Alla anslutna till
samma transformator
delar på bandbredden
1Mbps
- Tekniken fortfarande
under utprovning
Satellit Alla Tele-
anslutning samt radio via parabol.
33Kbps 500
kbps
250
kbps
+ De flesta kan skaffa
+ Relativt billigt
Fördröjnings-
effekter
Ej fast uppkoppling
Ej dubbelrikta
Passiv nedladdning
  1. Tekniken kan medge högre hastigheter men över kortare avstånd
  2. Hastighet i praktiken: Även om viss teknik tillåter hög hastighet, så är den beroende av flera faktorer, som ex antal kunder som delar på operatörens centrala utrustning, kvalitet på Kabel-TV nät, osv.

Till sidans topp Upp


 


Last updated december 20, 2013 09:37
© 2000 Ymex AB. All rights reserved. Terms of Use.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.