Hem

Tjänster
TELEFONI
Bredband
Webhotell
E-post tjänster
Domänregistrering
Blanketter
Beställ
Abonnentservice
Feedback
Företagsinfo
Huvudsidan

Fastighetsägare [Start]
Idag finns flera bra alternativ för installation av bredband i hyresfastigheter. Vi hjälper dej som fastighetsägare att ta fram lämpliga alternativ utifrån fastighetens betingelser och ekonomisk lönsamhet.

I vissa fall kan vi hjälpa dej med nätbyggnad helt utan kostnad!

arr1.gif (834 bytes) Vilka är alternativen?
arr1.gif (834 bytes) Vad kostar det?
arr1.gif (834 bytes) Kontakta oss

Vilka är alternativen?
Man kan dela upp alternativen i tre huvudgrupper:

1. Nyinstallation av lokalt LAN, kapacitet 10mbit/sek  - 1 Gbit/sek
2. Utnyttjande av befintligt Kabel-TV nät, kapacitet 0,5 - 10mbps
3. Trådlös distribution, kapacitet 0,5 - 10mbps


Alternativ 1 är mest framtidssäkert och rekommenderas. Anslutning av själva fastigheten sker med koppar eller fiber.
Till sidans topp Upp


Vad kostar det?
För hyresgästen beror månadskostnaden på vilket abonnemang som väljs. Vi har olika alternativ från 95kr/mån och uppåt - varje abonnent väljer själv. Startkostnaden är beroende av fastighetens betingelser och huruvida nät redan finns eller om Ymex skall tillhandahålla även nätbyggnad.

Till sidans topp Upp


Kontakta oss
Låt oss se över din eller dina fastigheter och lämna förslag!
Ring 0611-55 54 70, eller skicka e-post (info@ymex.se).
Till sidans topp Upp

 


Senast uppdaterad december 20, 2013 09:37
© 2000 Ymex AB. All rights reserved. Terms of Use.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är alternativen?
Man kan dela upp alternativen i tre huvudgrupper:

1. Nyinstallation av lokalt stjärnnät, kapacitet 10 -100mbps
2. Utnyttjande av befintligt Kabel-TV nät, kapacitet 0,5 - 10mbps
3. Trådlös distribution, kapacitet 0,5 - 10mbps


Alternativ (1) ger bäst säkerhet för framtida teknisk utveckling, alternativ (2) oftast bäst ekonomi och alternativ (3) passar där varje hyresgäst bär sin egen kostnad.
Till sidans topp Upp

 

 

Vad kostar det?
För hyresgästen är månadskostnaden densamma som för våra övriga bredbandsalternativ - dvs 195 kr/mån, startkostnaden är beroende av hur stor del Ymex behöver lägga i nätverkets investering.

Kostnaden att installera bredband i fastigheten kan delas upp i två delar, kostnad per lägenhet och kostnad för gemensam utrustning.