Hem

Tjänster
TELEFONI
Bredband
Webhotell
E-post tjänster
Domänregistrering
Blanketter
Beställ
Abonnentservice
Feedback
Företagsinfo
Huvudsidan

Frågor & Svar om Ymex bredband [Start]
Har du frågor som inte besvaras här, maila oss på info@ymex.se så får du svar samtidigt som vi kan uppdatera denna sida!
(Uppdaterat 2003-01-02)
Till sidans topp Upp

Kan jag koppla flera datorer till min anslutning?
Svar:
Ja, inom familjen är detta tillåtet men du behöver en sk internetdelare (router).

Till sidans topp Upp

Kan jag spela spel över min anslutning?
Svar:
TRÅDLÖST: Spel som använder UDP (tyvärr de flesta) kan få problem med paketförluster då nätet är högtraffikerat, detta hänger ihop med den trådlösa teknikens uppbyggnad och det är tyvärr inget vi råder över...

ADSL / FIBER / LÄGENHET: JA
Till sidans topp Upp

Fungerar ICQ över min anslutning?
Svar:
Ja, ICQ 2000 fungerar, tidigare versioner har inte provats vid tidpunkten då detta FAQ skrevs.

Till sidans topp Upp

Kan jag fjärrstyra min dator i hemmet från min anslutning på jobbet?
Svar:
Ja, brandväggen är öppen för trafik med det fria fjärrstyrningsprogrammet WIN VNC. Du hittar programmet här.

Till sidans topp Upp

Jag jobbar hemifrån och använder VPN för att ansluta till jobbet - fungerar detta?
Svar:
Ja, men du kan behöva anpassa inställningar då maximal paketstorlek begränsas i viss mån av vårt protokoll (PPPoE). Ring oss för info.

Till sidans topp Upp

Kan jag dela filer med mina vänner?
Svar:
Nej inte genom att göra dem tillgängliga som filarkiv eller motsv.(ex servrar)  Inga tjänster får göras tillgängliga oavsett syfte, varken internt eller riktat mot Internet. Vill du göra tjänster tillgängliga mot Internet kan du välja våra fasta anslutningar som inte har begränsningar.

Till sidans topp Upp

Finns det en brandvägg mellan mej och Internet?
Svar:

RIKSTÄCKANDE: NEJ
LOKALT: Ja, det finns en brandvägg och den stoppar trafik initierad från Internet med riktning mot kund i bredbandsnätet. All trafik initierad från nätet med riktning mot Internet tillåts.

Till sidans topp Upp

Får jag ett eget IP-nummer?
Svar:
RIKSTÄCKANDE: NEJ

LOKALT: Ja, du tilldelas ett publikt IP-nummer.
Till sidans topp Upp

Kan jag hämta min epost som jag har hos annan operatör?
Svar:
Ja, du kan hämta post från valfri leverantör.

Till sidans topp Upp

Kan jag använda telefonen samtidigt som jag surfar?
Svar:
Ja, din anslutning går trådlöst (eller via nätverk) och använder alltså inte telefonen. Under 2004 introducerar vi också telefoni via IP, dvs du kan ringa via din internetanslutning med din vanliga telefon.

Till sidans topp Upp

Kan jag förlänga antennkabeln?
Svar:
Ja, men det är viktigt att du använder rätt kabel. Den tunna kabel som sitter på din antenn och transmissionskort kan användas med längder om högst två (2) meter. Behöver du längre kabel måste du ha en lågförlustkabel som är ca 1cm grov. Förlusten i tunn kabel (RG58) är ca 7 db per 10 meter, lågförlustkabel (RG8) har ca 2,5 db förlust per 10 meter. Det gäller alltså att finna en bra plats för antennen i förhållande till längd på kabeln. Om du med "Client-manager - Link test" får en nivå utanför ditt fönster om ex 7 db men 13db ute på garaget och avståndet är ca 25 meter (25 x 0,25 = 6,25 db) då är förlusten så stor att du inte vinner något på den placeringen.

Till sidans topp Upp

Vi är några ute i XXXXX som vill ha bredband, men jag ser inte vårt område i er projektplan, finns det möjlighet att få bredband hos oss?
Svar:
Troligen Ja. Även om vi inte tagit med ditt område i projektplanen så fnns utsikter om tillräckligt underlag finns. Hur många som behövs i respektive område måste avgöras från fall till fall. I radhus eller där villor ligger tätt och kunderna själva kan gräva eller förlägga kabel mellan husen kan det räcka med en handfull kunder för att vi skall kunna leverera. Finns ni utspridda över ett område i glesbygd kan det krävas mellan 10 -50 hushåll inom en radie på 2km som tecknar sej för att det skall gå ihop.

Det finns nu ett speciellt formulär för att anmäla intresse till specifikt område/by/ort och också en lista där du kan följa utvecklingen för respektive ort.
Till sidans topp Upp


Är min dator säker från intrång i bredbandsnätet?
Svar:
Nej, den brandvägg som finns skyddar visserligen i viss mån genom att stoppa attacker från övriga Internet - riktade mot kunder i vårt bredbandsnät - MEN, detta stoppar inte intrångsförsök från personer inom Ymex bredbandsnät. Det första skyddet, är att du inte "delar ut" din dator i nätverket. Utöver detta finns många mjukvaror som ger ett bra skydd för intrång. Ett exempel är denna gratis-programvara - "Zone Alarm" som finns på www.zonelabs.com.

Till sidans topp Upp

Varför begränsar ni tankning?
Svar:

ENDAST abonnemanget Surf24: Syftet med detta abonnemang är att vara ett snabb och billigt alternativ till uppringd förbindelse - inte en subventionerad form av fast förbindelse. Vårt pris är satt i förhållande till prestanda. Surfning, epost,spel och annan "nyttotrafik" prioriteras framför nedladdning(tankning) med FTP, napster mfl.

Övriga abonnemang har inga begränsningar.

Till sidans topp Upp


Vilka hastigheter är normala?
Svar:

Surf24: Ymex trådlösa internetabonnemang (Surf 24) är ett abonnemang som både begränsas och prioriteras (Se föregående fråga). Detta innebär att du alltid skall uppleva att surfning går snabbt (Sidor laddas kvickt) och mail skall gå att hämta/skicka snabbt (undantaget brev med stora attachments som räknas lika som nedladdning). Spel prioriteras allra högst då dessa använder mycket liten bandbredd men samtidigt är beroende av korta pingtider (Se dock specifikt om spel längre upp i annan fråga). Nedladdning av filer, oavsett protokoll (Ftp, http, napster och motsv) ligger sist i prioriteringen och får följdaktligen lägst hastighet och störst variation. Hastighet för nedladdning kan mycket väl vara modemhastighet på en fredagskväll och sällan högre än ISDN (128kbps).

Att vi valt denna lösning beror på att vi vill ha ett pris som är så lågt, att en normal person som idag surfar med modem - med förtjänst skall kunna använda detta abonnemang med såväl förbättrad prestanda som ekonomi. Till sidans topp Upp


Är Ymex ADSL lika snabbt som Telia ADSL och HernoNet?

Svar:

NOT: För rikstäckande abonnemang så gäller sama hastigheter som övriga operatörer som agerar på riksnivå, dvs spray, telia, tele2 osv..


Telia ADSL marknadsförs som 512kbps, Hernonet ADSL (Som egentligen är Internet5) marknadsförs som "upp till 1mbps" I båda fallen avses endast hastigheten lokalt - dvs till första routingpunkt.

Vi marknadsför våra ADSL-abonnemang som motsvarande, dvs upp till 1mbps, och även här avses hastigheten lokalt till närmaste nod och en viss bandbredd delas även här mellan abonnenterna.

Ymex (precis som Internet5) hyr anslutningen till kunden av HernoNet, de tekniska förutsättningarna är alltså desamma så i princip bör hastigheten vara likartad.

Det är också viktigt att veta att alla privata abonnemang har delad bandbredd -  vilket innebär att du inte har någon garanti för hur hög hastighet du kan nå. I veckogenomsnitt ligger hastigheterna enligt följande:

1mbit/sec, 600-820 kbit/sec
2,5mbit/sec, 1,5-2,1 mbit/sec
5mbit/sec, 2,3-3,9 mbit/sec.

Fortfarande kan Internet vara ganska trångt och det är gott om flaskhalsar, det är inte så många platser som klarar 5mbit och högre och det märks framförallt i 5mbit abonnemanget där hastigheterna kan variera mest.

. Till sidans topp Upp


Finns inget alternativ för 195 kr med  fiber eller ADSL?
Svar:

Tyvärr inte. Det trådlösa nätet äger vi själva, därför kan vi hålla låga priser. För ADSL och Fiber måste vi hyra transmission från tredje part - i detta fall Hemab, vilket tyvärr gör att priserna på ADSL och fiberanslutning generellt hamnar högre. Vi hoppas att transmissionskostnaderna för dessa skall minska i framtiden så vi kan sänka priset även på dessa anslutningsformer.

. Till sidans topp Upp


Vi är flera på xxxx som vill ha fiber, kan ni fixa det?
Svar:

Om ni är flera villaägare som är intresserade av fiber så är det möjligt att vi kan hjälpa till, det beror lite på hur geografin ser ut och hur många som är intresserade. Finns det frivilliga krafter som kan hjälpa så kan det också bli ganska billigt. Hör av er till oss så undersöker vi saken tillsammans.

. Till sidans topp Upp 


Senast uppdaterad december 20, 2013 09:37
© 2000 Ymex AB. All rights reserved. Terms of Use.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.