Hem

Tjänster
TELEFONI
Bredband
Webhotell
E-post tjänster
Domänregistrering
Blanketter
Beställ
Abonnentservice
Feedback
Företagsinfo
Huvudsidan

Ordlista

Accesskonto Ett accesskonto kan vara ett vanligt "surf"-konto via modem som de flesta operatörer erbjuder. Det kallas ofta för PPP abonnemang eller PPP-uppkoppling. Exempelvis TELE2's "Connect 2".
Det kan också vara en ISDN anslutning eller fast anslutning till Internet. Kort och gott. Alla typer av abonnemang som ger dej en anslutning till Internet är ett accesskonto.
ASP (Active Server Pages) ASP är kod som skrivs i själva HTML sidan som sedan körs på WEB servern. Med hjälp av ASP kan avancerad funktionalitet erhållas i en websida samtidigt som websidan ändå blir kompatibel med samtliga browsers.
Digital-ID En form av krypteringsnyckel som utfärdas av registreringsmyndigheter som bl a Verisign (se ex:  http://www.verisign.com) för använding tillsammans med SSL i webservrar (se SSL)
Domän /
Subdomän
Ett domännamn består av två beståndsdelar, topp nivån, som i sverige är "SE" och det individuella namnet, ex."foretag.se"(andra nivån). En subdomän är ytterligare en nivå adderat till ovanstående domän, exempelvis: "pop.foretag.se".
Gateway
(UUCP-gateway)
En Gateway kan vara en elektronisk utrustning såväl som en programvara i en PC. Syftet är att agera kopplingspunkt mellan olika protokoll eller elektriska anslutningar. En UUCP Gateway agerar kopplingspunkt mellan det interna språket som används för mail inom företaget, exempelvis SMTP/POP3 och UUCP.
IDC (Internet Database Connector) Ett stöd som bl a Microsofts Internet Information erbjuder för att applicera databaskopplingar till websidor.
ISP

Internet Service Provider
En Internet leverantör som levererar Internet tjänster.

LAN (Local Area Network) Ett antal datorer ihopkopplade i ett lokal nätverk - lokalt  i den meningen att det oftast är inom huset/företaget.
Mailserver En mailserver sköter om att ta hand om, buffra, sända vidare och lagra post för lokala användare.
PPP (Point to Point Protocol)   Ett protokoll speciellt lämpat för modemuppkoppling till Internet.
Protokoll Ett språk mellan datorer sammankopplade via exempelvis Internet.
SSL (Secure Socket Layer) är en standard för att kryptera information mellan webserver och din browser. För detta krävs det att web- servern har SSL installerat och ett giltigt Digitalt ID. Detta system används ofta då känslig information skall hanteras, såsom kreditkort och orderhantering.
TCP/IP (Tranport Copy Protocol/Internet Protocol) Ett protokoll som används för kommunikation mellan datorer anslutna på Internet -  numera också vanligt mellan datorer i lokala nätverk. (LAN)
UUCP Unix to Unix Copy Protocol. Ett protokoll för kopiering av filer mellan UNIX maskiner.
UUCP i vardagstal härrör dock snarare till en speciell typ av E-postkonton där en hel domän överförs istället för enskilda e-post adresser.
UUCP är det i särklass billigaste alternativet för företag att få E-post direkt hem till respektive maskin i ett Nätverk, detta speciellt eftersom UUCP kan användas med vanligt modem.
Se även vår UUCP programvara, Mailcoach på http://www.mailcoach.com


 

 


Senast uppdaterad december 20, 2013 09:37
© 2000 Ymex AB. All rights reserved. Terms of Use.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.