Hem

Tjänster
TELEFONI
Bredband
Webhotell
E-post tjänster
Domänregistrering
Blanketter
Beställ
Abonnentservice
Feedback
Företagsinfo
Huvudsidan

Hur fungerar det?
I vårt exempel utgår vi från att programvaran Mailcoach används, men de flesta UUCP gateways fungerar likvärdigt.
  1. Mailcoach installeras i det lokala Nätverket i en maskin med Internetanslutning installerad. Finns en server är detta att föredra.
  2. Mailcoach ställs in att ringa vår UUCP tjänst med lämpliga intervaller, kanske 6-8 gånger per dag.
  3. På företaget har varje medarbetare valfri E-post programvara, samma typ som används till ett vanligt Internet abonnemang, exempelvis mail som medföljer Netscape eller MS Internet Explorer. När du sänder eller tar emot E-post med denna programvara så sköts detta emot Mailcoach. Brev som skall sändas lagras "på hög" i Mailcoach.
  4. När Mailcoach ringer upp så kopplar den upp via en Internetoperatör och ansluter via operatören till vår UUCP.
  5. Till Vår UUCP sänder den först hela kön med post som bunkrats upp. Därefter hämtar den eventuell post som lagrats hos oss för din domän.
  6. När Mailcoach är klar så sorteras posten till respektive användares brevlåda i Mailcoach.
  7. När användaren sedan hämtar sin E-post så hämtas den från Mailcoach.

Jämfört med att flera användare skall ha eget modem för att hämta post så är detta förfaringsätt (UUCP) både effektivare och billigare. Större attachments går dessutom iväg snabbare då de buffras i Mailcoach och skickas senare. Du behöver inte sitta och vänta på att ditt mailprogram ska bli ledigt.

NOTERA! Post mellan arbetsstationerna sorteras direkt utan att behöva transporteras till oss först.


 


Senast uppdaterad december 20, 2013 09:37
© 2000 Ymex AB. All rights reserved. Terms of Use.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.